top of page
  • CPP

Obuka za odabir zanimanja i razvoj karijere "Tvoja karijera - Tvoj život"

Cilj projekta: Projekat Obuka za odabir zanimanja i razvoj karijere „Tvoja karijera – tvoj život“ imao je za cilj osposobiti mostarske maturante/ice za odabir karijere kompatibilne njihovim karakternim crtama i sposobnostima, uz promociju mostarskih visokoobrazovnih institucija.

Aktivnosti: Projekat je organizovan na godišnjem nivou u periodu 2012-2015, a aktivnosti su obilježene psihološkim testiranjem, interaktivnim radionicama, individualnim intervjuima namijenjenim maturantima/cama, te kulturno edukativnom manifestacijom „Sajam fakulteta“ koja je budućim studentima/cama i akademskim građanima/kama Mostara poslužila kao platforma za konkretan i provjeren izvor informacija o mogućnostima studiranja u Mostaru. Rezultati: - Preko 1000 maturanata/ca prošlo je kroz Obuka za odabir zanimanja i razvoj karijere „Tvoja karijera – tvoj život“; - Preko 20 fakulteta sa 4 visokoškolske ustanove predstavilo je svoje programe i aktivnostima budućim studentima/ca. Donatori: Bh Telecom, SHL, Grad Mostar, Unija Studenata, Studentski Zbor, Info servis za mlade

28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page