top of page
  • CPP

Studentsko savjetovalište Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru

Cilj projekta:

Projekat Studentsko savjetovalište Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru imao je za cilj osigurati stručnu psihološku pomoć i podršku studentima/icama Mostara u svrhu unapređenje kvalitete života i akademskog napretka.

Aktivnosti:

Projektom je studentima/icama Mostara osiguran niz tematskih treninga za lični i profesionalni rast i razvoj:

  • Prezentacijske vještine;

  • Osnaživanje kroz upravljanje konfliktima;

  • Tehnike za motivaciju u učenju ''Nauči učiti'';

  • Stress i time managment.

Pored grupnih radionica, studentima/cama je omogućeno korištenje usluga individualnog savjetovanja.

Rezultati:

  • Preko 150 studenata/ica učestvovalo u grupnim treninzima,

  • Preko 20 studenata/ica koristilo usluge individualnog savjetovanja.

Donatori:

Fondacije Mozaik, Austrijske razvojne agencija, Fondacije Light for the World, Fondacije Medicor.

Recent Posts

See All
bottom of page