top of page
  • CPP

Zajedničkim snagama do kvalitetnijeg obrazovanja

Cilj projekta: Opći cilj ovog projekta je unaprijediti uslove za inkluzivno obrazovanje sa posebnim naglaskom na poštivanje različitosti i društvene kohezije u školama koje pohađaju društveno marginalizirane grupe poput mladih sa razvojnim poteškoćama u srednjoškolskom obrazovanju.

Aktivnosti: Kako bi se ostvario projektni cilj održane su 4 edukacije za nastavnike/ce koji rade s učenicima/ama s razvojnim poteškoćama u Srednjoj tekstilnoj i poljoprivrednoj školi u Mostaru. Edukacije su se bavile individualiziranom pristupu u radu sa ciljnom skupinom i metodologijom izrade individualnih planova, sadržane u naknadno objavljenom priručniku „Izrada programa po mjeri svakog djeteta“ koji je namijenjen nastavnom osoblju, studentima/cama nastavničkih fakulteta i zainteresovanim građanima/kama. Nadalje, u okviru projektnih aktivnosti, a na osnovu iskustva rada sa nastavnim osobljem koje radi sa učenicima/ama sa razvojnim poteškoćama, kreirane su i „Preporuke za rad s mladima s razvojnim poteškoćama u obrazovnom sistemu u HNK“. Rezultati: • Održane 4 edukacije za nastavno osoblje koje radi sa učenicima/ama sa razvojnim poteškoćama; • 15 nastavnika/ca koji rade sa učenicima/ama sa razvojnim poteškoćama unaprijedilo kompetencije neophodne za implementaciju individualiziranog pristupa u radu sa učenicima/ama; • Kreiran i distribuiran priručnik „Izrada programa po mjeri svakog djeteta“; • Kreirane i distribuirane „Preporuke za rad s mladima s razvojnim poteškoćama u obrazovnom sistemu u HNK“. Partneri: Vijeće mladih Grada Mostara, Srednja tekstilna i poljoprivredna škola Mostar Donatori: USAID, Fond otvoreno društvo

15 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page