top of page
  • CPP

Peer support program u osnovnim školama Gnojnice i Ilići

U 2016/17 školskoj godini u okviru projekta ,,Prevencija vršnjačkog nasilja u prigradskim područjima Grada Mostara’’ kojeg finansira IN Fondacija-fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH, organizovale su se peer support radionice za učenike O.Š. ,,Gnojnice’’ i O.Š. ,,Ilići’’.Održano je ukupno 20 radionica, a obuku je prošlo ukupno 35 učenika.

Učenici su prihvatili svoje uloge peer edukatora i spremni su da znanja i vještine koje su stekli u procesu edukacije prenesu svojim vršnjacima.

Učenici koji su učestvovali na edukacijama birani su po svojim akademskim, socijalnim sposobnostima i vještinama sa kojima mogu biti primjer i podrška, kao i uzor svojim vršnjacima, te na najbolji mogući način prezentovati temu prevencije nasilja u svojim razredima. Također, jedan od ciljeva edukacija bio je osposobiti peer edukatore da na najbolji način intereventno djeluju u slučaju nasilja u školama.

Nakon uspješno završene edukacije edukovani vršnjaci su održali radionice za ukupno 165 učenika u svojim školama.

Svim učenicima koji su prošli peer support edukaciju i prenijeli stečeno znanje svojim vršnjacima dodijeljeni su certifikati za aktivno učešće na radionicama "Učenici pružitelji vršnjačke podrške – savjetodavna pomoć usmjerena na preveniranje i intervenisanje u slučajevima vršnjačkog nasilja".

Teme koje su obrađene kroz radionice:

1.) Etiologija vršnjačkog nasilja za obuku učenika – pružitelja vršnjačke podrške

2.) Interpersonalne vještine za obuku pružitelja vršnjačke podrške

3.) Metodologija programa razvijanja modela vršnjačke podrške (10 sesija)

95 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page