top of page
  • CPP

Radionica za roditelje „Kako uspješno komunicirati s tinejdžerima?“

U ponedjeljak 20.3.2017. godine u prostorijama Osnovne škole „Gnojnice“ članice Centra za psihološku podršku održale su radionicu za roditelje pod nazivom „Kako uspješno komunicirati s tinejdžerima?“

Cilj radionice bio je ukazati roditeljima na važnost pravilne komunikacije s tinejdžerima, na najčešće greške kod roditeljskog pristupa tinejdžerima i šta roditelji mogu uraditi kako bi pronašli efikasne načine komunikacije sa svojom djecom koja se nalaze u osjetljivom razvojnom periodu.

Radionici je prisustvovalo 13 roditelja a tema koja je odabrana za radionicu je ključna u današnjim društvenim zbivanjima jer je komuniciranje jedna od ključnih kompetencija za lični razvoj, uključivanje u društvo i zapošljavanje.

Roditeljima je kroz praktične primjere predstavljena važnost poruka koje šaljemo djeci, utjecaja koji kritike i pohvale imaju na dječiji razvoj, šta je konstruktivna kritika i kako je mogu koristiti u svakodnevnoj komunikaciji s djecom. Ukoliko je komunikacija dobra dijete će moći sagledati vlastita iskustva, shvatiti da i drugi imaju slične probleme, nastojat će aktivno tražiti rješenja za svoje probleme i okrenut će se prema budućnosti s optimizmom, odgovornošću i samosvjesnošću.

Radionica je održana u okviru projekta ,,Prevencija vršnjačkog nasilja u prigradskim područjima Grada Mostara’’ kojeg finansira IN Fondacija-fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH.

145 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page