top of page
  • Writer's pictureCentar za Psihološku podršku Mostar

Predavanje "Mentalno zdravlje: Šta je i kako ga unaprijediti?"

Centar za psihološku podršku "Sensus" u saradnji sa Unijom studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" i Fakultetom humanističkih nauka danas je organizovao predavanje"Mentalno zdravlje: Šta je i kako ga unaprijediti?". Studenti/ce su kroz interaktivno predavanje imali/e priliku da saznaju: - Šta je mentalno zdravlje i kako ga održati?

- Koji su znakovi dobrog mentalnog zdravlja i njegovog odsustva?

- Kako unaprijediti resurse i kome se obratiti za pomoć?

Velika posjećenost samog događaja govori u prilog nužnosti razgovaranja o mentalnom zdravlju studentske populacije, kao i o spremnosti studenata/ica da se bave ovom tematikom.

Ovom prilikom se posebno zahvaljujemo Fakultetu humanističkih nauka i doc. dr. Selmi Raljević na inicijativi i prepoznavanju važnosti bavljenja navedenom tematikom.

37 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page