top of page
  • CPP

Kako naučiti učiti?

S ciljem jačanja kapaciteta studenata za efikasnije učenje, što podrazumijeva otkrivanje vlastitog stila učenja, kao i usvajanje novih i kreativnih tehnika učenja, organizovali smo radionicu pod nazivom.„Nauči učiti“. Partneri u organizaciji i implementaciji aktivnosti su i Unija studenata i Debatni klub Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Učesnici su kroz praktičan rad i aktivno učešće u radu, usvojili vještine koje su im potrebne da brže i lakše diplomiraju.

Pored radionice održana je i debata pod nazivom „Da li je kvalitet obrazovanja u BiH na

zadovoljavajućem nivou?''

Aktivnosti su organizovane u okviru projekta "Afirmacija uloge mladih u procesu implementacije politika prema mladima" financiranog od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta.

46 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page