top of page
  • Writer's pictureCentar za Psihološku podršku Mostar

Da li je kvalitet obrazovanja u Bosni i Hercegovini na zadovoljavajućem nivou?

Da li je kvalitet obrazovanja u Bosni i Hercegovini na zadovoljavajućem nivou? je naziv debate koja je organizovana u sklopu projekta Afirmacija uloge mladih u procesu implementacije politika prema mladima.

Neki od zaključaka debate su bili: Obrazovni sistem u BiH još uvijek se oslanja na tradicionalan način učenja, više teorijski nego praktični. Daleko je to od standarda u razvijenim zemljama, gdje učenici usvajaju gradivo najviše kroz praktičnu nastavu. Sistem je potrebno reformisati, kako bi bio prilagođen stvarnim potrebama učenika, posebno njihovom profesionalnom razvoju.

Ne čekajući sistemsko rješenje, učesnicima projekta je data prilika da kroz ostale projektne aktivnosti omogućavaju sebi prilike za profesionalno usavršavanje i aktivno sudjelovanje u društvenim procesima i promjenama. Društveno korisno učenje ono je što često nedostaje studentima kako bi s fakulteta izašli kao profesionalci s konkretnim vještinama za rad. Kroz projektnu aktivnost “Nauči učiti”, studenti su stekli vještine da postanu aktivni pokretači društvenih promjena. Tehnike I metode za sticanje praktičnog iskustva u osmišljavanju i provođenju istraživanja, kreiranje i provođenje rješenja za određene probleme u društvu, samo su neke od kompetencija koje ovaj projekt pružio učesnicima.

Učesnici projekta su bili članovi Debatnog kluba Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a projekat je podržan od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta.

92 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page