top of page
  • Writer's pictureCentar za Psihološku podršku Mostar

Radionica ,,Ciljevi održivog razvoja''

Centar za psihološku podršku "Sensus" je u okviru projekta Walk the Global Walk u prethodna dva dana organizovao radionice o Ciljevima održivog razvoja.

Radionicama su prisustvovali/e predstavnici/e institucija, lokalnih nivoa vlasti, obrazovnih institucija i nevladinog sektora. U dva dana bavili smo se temama održivog razvoja, ciljevima održivog razvoja u obrazovnom sistemu, Agendom 2030. i mjestu koje mladi zauzimaju u njenoj implementaciji.

Projekat Walk the Global Walk provodi se u 12 država, a finansiran je od strane Evropske komisije.

69 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page