top of page
  • Writer's pictureCentar za Psihološku podršku Mostar

Okrugli stol ,,Sistemska porodična terapija''

U prethodnom periodu, u saradnji sa USPIT-om i SOS Porodičnim centrom Mostar održan je Okrugli sto čiji je cilj bio prezentacija sistemske porodične prakse u BiH.

Na Okruglom stolu su prezentirani primjeri dobre prakse, rezultati istraživanja „Izazovi BiH porodice u 2018, kao i primjena sistemske porodične terapije u NVO sektoru.

Naša kolegica Arnela Memić je prezentovala svoje iskustvo u radu, u školama i s porodicama kroz primjenu sistemske porodične terapije. Drago nam je što smo imali priliku da učestvujemo i damo svoj doprinos.

87 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page