top of page
  • Writer's pictureCentar za Psihološku podršku Mostar

Osnovne škole zahtijevaju: Ne želimo pritiske za neprilagođeno održavanje malih matura

Proslava male mature predstavlja završetak osnovne škole i značajan je djetetov prvi korak ka svijetu odraslih.

Mjesto održavanja male mature je tema koju je Centar za psihološku podršku „Sensus“ pokrenuo u aprilu tekuće godine.

Naime, Zakon o unutrašnjoj trgovini i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH izričito zabranjuju prodaju alkoholnih pića maloljetnicima. Međutim, rezultati istraživanja provedenog u Gradu Mostaru 2018.godine, pokazuju da se alkohol ipak konzumira na proslavama malih matura, pa tako 10.9 % maloljetnika ističu da je bilo alkohola na maloj maturi, 15% maloljetnika navodi da su konzumirali alkohol, a 22% navode da su njihovi vršnjaci konzumirali alkohol na proslavi male mature (Grad Mostar,2018).

Iz tog razloga, Centar za psihološku podršku „Sensus“ je pokrenuo civilnu Inicijativu o zabrani obilježavanja malih matura u objektima koji toče alkohol, s ciljem podizanja svijesti o nužnosti poštivanja i provedbe zakona kojim je zabranjena konzumacija i prodaja alkoholnih pića osobama mlađima od 18 godina.

20 osnovnih škola s područja Grada Mostara su potpisnici Inicijative, kojom su iskazali spremnost za poduzimanje mjera za zaštitu maloljetnika u Mostaru od konzumacije alkohola za vrijeme obilježavanja malih matura, pri završetku osnovne škole.

Neposredna svrha inicijative je tražiti od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, kao nadležnog tijela, da preduzme neophodne korake i mjere koje će u najkraćem roku omogućiti da se proslava malih matura NE ODRŽAVA u objektima u kojima se poslužuje alkohol.

Centar je Inicijativu, potpisanu od strane 20 osnovnih škola, dostavio Ministarstvu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, te je planiran sastanak s Ministrom, Rašidom Hadžovićem, na kojem će se prenijeti stavovi potpisnica u vezi mjesta održavanja malih matura.

33 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page