top of page
  • Writer's pictureCentar za Psihološku podršku Mostar

Konferencija SOS Dječija sela BiH program

18.12.2019. je održana konferencija SOS Dječija sela BiH program u Mostaru. Cilj konferencije je bio predstaviti postignuća i rezultate u 2019. godini.

Na konferenciji su učestvovali članovi Neformalne mreže “Zajednička priča”, kao i ostali partneri sa kojima organizacija SOS Dječija sela u Mostaru sarađuje u okviru lokalne zajednice.

Članica našeg Centra Medina Kljako je govorila o uspješnoj dugogodišnjoj saradnji sa SOS Porodičnim centrom Mostar, te predstavila projekat ,,Equal rights, equal eduaction'' i program edukacija u okviru navedenog projekta za članove i članice mreže ,,Zajednička priča''.

Projekt ,,Equal rights, equal education'' finansira Evropska unija u okviru projekta ,,Promovisanje i zaštita prava ugrožene djece'', a implementira Centar za psihološku podršku ,,Sensus'' u partnerstvu sa Altruist Mostar.

LIR: http://lircd.org/ https://www.facebook.com/lircd.org/

ASB: https://asb-see.org/ https://www.facebook.com/asb.see/

IRIS: www.iris-see.eu www.facebook.com/irissnetwork

86 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page