top of page
  • Writer's pictureCentar za Psihološku podršku Mostar

10. mjesec - mjesec obilježavanja mentalnog zdravlja.

Prijetnje globalnom zarazom pandemijom COVID-19, dovele su do uvođenja izvanrednih preventivnih mjera kako bi se obuzdalo širenje bolesti. Upravo te mjere značajno mijenjaju život pojedinca i zajednice što dodatno izaziva stres i prijetnju mentalnom zdravlju pojedinca i cjelokupne zajednice. Kad smo u stanju stresa, imamo prirodnu potrebu smanjiti njegov intenzitet, a kako bismo to postigli koristimo različite strategije i ponašanja. Neki od njih su učinkovite, a neke ne. Kod nekih osoba ovi događaji mogu dovesti do narušenoga mentalnog zdravlja koje može biti znatno duljeg trajanja od same prijetnje tjelesnom zdravlju.


Zarazna epidemija može izazvati niz stresnih reakcija (npr. nesanicu, smanjeni osjećaj sigurnosti, pojačanu uznemirenost i anksioznost), traženje žrtve i stigmatizaciju, zdravstveno rizična ponašanja (pojačanu uporabu duhana, alkohola ili drugih sredstava ovisnosti), pojačanu neravnotežu između radnog i privatnog života (pretjerana predanost poslu u situaciji nošenja s jakim stresom) te pojavu psihosomatskih simptoma (npr. tjelesne simptome poput nedostatka energije ili općih bolova i tjelesne nelagode), ali i ponašanja kao što su povećana i nekontrolirana uporaba medicinskih sredstava zaštite. Sve to značajno može narušiti naše mentalno zdravlje - može ograničiti mogućnost ostvarivanja punih osobnih potencijala i uspješnog nošenja sa stresom te umanjiti radnu produktivnost i kapacitete doprinošenja zajednici u kojoj živimo. Također, može dovesti i do razvoja ili pogoršanja mentalnih poremećaja kao što su depresivni i anksiozni poremećaj te posttraumatski stresni poremećaj.Za očuvanje mentalnoga zdravlja u razdoblju zarazne epidemije većih razmjera neizmjerno je važno ulagati u našu emocionalnu dobrobit (osjećaji), psihičku dobrobit (pozitivno funkcioniranje), društvenu dobrobit (odnosi s drugima i prema društvu), tjelesnu dobrobit (tjelesno zdravlje) i duhovnu dobrobit (smisao života). Sve to čini naše mentalno zdravlje i potencijal.

Svjesni uticaja i posljedica koje COVID – 19 ostavlja na cjelokupno stanovništvo u svim aspektima života i njihovog uticaja na mentalno zdravlje, Centar za psihološku podršku Sensus upravo u oktobru mjesecu, mjesecu mentalnog zdravlja svim sugrađanima/kama nudi usluge besplatnih psihoterapijskih seansi. Prvih novih 10 korisnika/ca koji nam se jave dobit će 2 besplatne psihoterapijske seanse s nekim od naših stručnjaka.


Možete nam se javiti na broj: +387 36 57 02 22.

134 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page