top of page
  • Writer's pictureCentar za psihološku podršku Sensus

Istraživanje o ekstremističkim stavovima mladih prema manjinskim skupinama u Mostaru

U proteklom periodu Centar za psihološku podršku ,,Sensus'' proveo je istraživanje „ Ekstremistički stavovi kod mladih prema manjinskim skupinama u Mostaru'' uz podršku Forum mladih i neformalna edukcija (MNE).


Rezultati istraživanja, u kojem je učestvovalo 452 mladih ispitanika/ca, ukazuju na to da mladi trenutno ne pokazuju tendeciju za primjenu agresivnih sila prema drugim društvenim grupacija, ne pokazuju značajno netolerantnost prema drugim grupacijama, posjeduju izvjestan nivo individualizma pri izborima koje prave, te, općenito, nisu radikalizirani u svojim stavovima. Istovremeno, mladi iskazuju jasnu potrebu za propitivanjem društvenih normi, pri čemu su značajno neodlučni po pitanju stavova prema sistemu društva i zakona u kojim žive, te iskazuju potrebu za većom podrškom i vodstvom u istraživanju ovih stavova. Zbog ove potrebe za vodstvom, ali i nejasnih stavova prema (ne)tolerantnom društvu, učenici/e mogu pasti pod uticaj različitih, pa i ekstremističkih grupa.

Ovakvi nalazi su u skladu i sa podacima u vezi socijalne bliskosti/distance prema nekim društvenim grupama u Mostaru. Naime, izgleda da mladi pokazuju značajne nivoe spremnosti za socijalnu bliskost prema svim ponuđenim društvenim grupama. Čak preko 90% mladih bira osobe druge nacionalnosti, osobe druge vjeroispovjesti, te osobe s invaliditetom, kao osobe s kojima bi bili prijateji, komšije, kolege, sugrađani, te nemaju poblem da navedene grupe posjećuju našu državu.

Istovremeno, treba naznačiti da ove navedene skupine nisu manjinske skupine, te, nasuprot popularnom mišljenju da su mladi Mostara netolerantni prema osobama nacionalnosti i vjeroispovjesti drugačije od njihove, nalazi ovog istraživanje pokazuju suprotno.

Najmanji nivo spremnosti na socijalnu bliskost, mladi iz Mostara iskazuju prema migrantima (51,83%), Romima (54,80%), te pripadnicima LGBT populacije (57,18%). Nadalje, pored nepremnosti za socijalnu bliskost s navedenim grupama, mladi pokazuju značajnu netoleranciju prema istima. Od ukupno ispitanih, čak 20,80% mladih bi istjeralo iz države pripadnike LGBT populacije, 18,80% njih bi isto uradilo i migrantima, dok bi 10,40% ispitanih mladih iz države izbacilo i Rome. S druge strane, značajno je istaknuti da velika većna ispitanik (70,80%) ne dijeli takve, eskremističke stavove, te nisu saglasni za segregiranje bilo koje, od navednih društvenih grupa.


Ovo istraživanje je dalo značajne nalaze u vezi trenutnog stanja po pitanju pojavnosti ekstremističkih stavova mladih u Mostaru, te može poslužiti za kreiranje smjernica i programa za zaštitu identificiranih manjinskih skupinama, koje su potencijalna meta esktremističkih akcija u budućnosti.40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page