top of page
  • Writer's pictureCentar za psihološku podršku Sensus

Knjiga: Unapređenje mentalnog zdravlja mladih bez roditeljskog staranja

U početnom dijelu knjige obrađena je tema domskog smještaja sa aspekta pedagoško-psiholoških specifičnosti. Pored niza naučno-istraživačkih članaka o nedostacima i razvojnim rizicima doma kao institucionalnog oblika staranja, ovakav smještaj je još uvijek realnost. Kroz cijeli tekst se izbjegava patologizacija djece i mladih bez roditeljskog staranja i sagledavaju se mogućnosti optimalnog razvoja ličnosti u datim okolnostima. U knjizi je istaknut značaj interdisciplinarne saradnje u funkciji dobrobiti mladih. Posebno poglavlje je posvećeno ulozi psihologa i psihologije u zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja.

Posljednje poglavlje obuhvata sadržaj o mogućnostima psihološkog tretmana mladih, primjenom metoda psihodrame i sociodrame, što se pokazalo naročito učinkovitim u različitim oblicima grupnog rada. Ukazano je na mogućnosti i značaj razvoja empatije i altruizma u toku psihoterapijskog tretmana. U prilozima na kraju knjige izdvojena je uloga psihologa u domu, što će biti od koristi studentima psihologije koji se opredijele za rad sa djecom i mladima bez roditeljskog staranja. Pored stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja i odgajatelja, sadržaj ove knjige može poslužiti i skrbnicima te potencijalnim posvojiteljima.

Za one koji žele saznati više o ovoj važnoj temi, knjiga je dostupna u online knjižari na sljedećem linku: https://www.knjiga.ba/unapredenje-mentalnog-zdjravlja-mladjih-bez-rodjiteljskog-staranja-b3854.html


70 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page