top of page
  • Writer's pictureCentar za psihološku podršku Sensus

Projekat „Mehanizmi zaštite djece u obrazovnom sistemu tokom pandemije COVID-a 19“

Centar za psihološku podršku Sensus najavljuje projekat „Mehanizmi zaštite djece u obrazovnom sistemu tokom pandemije COVID-a 19“.

Projekat je usmjeren na pružanje psihološke podrške djeci tokom pandemije kreirajući inovativne online alate za rad, kao i na jačanje saradnje između škola u korištenju online mehanizama u radu na zaštiti djece u obrazovnom sistemu.

Kroz aktivnosti projekta bit će naglašena važnost medija, socijalnih mreža i alata u radu s djecom s problemima mentalnog zdravlja i načini na koje cjelokupna zajednici može doprinijeti zaštiti djece u ovim izazovnim vremenima.

Planirani treninzi za stručnjake iz škola na području HNK su usmjereni na jačanje njihovih kapaciteta da se bolje nose sa izazovima pandemije i online rada s učenicima, a istovremeno da prepoznaju vulnerabilnu djecu i pomognu im da se nose s posljedicama pandemije kroz korištenje online alata.

Za djecu će biti kreirana mobilna aplikacija koja će im pomoći da procjene svoje mentalno zdravlje, kroz mogućnost prepoznavanja anksioznih simptoma i kroz nuđenja tehnika i alata za samopomoć.

Također, kroz korištenje društvenih mreža građani će biti upoznati o važnosti mentalnog zdravlja i tehnikama za korištenje online medija u naporima da zaštitimo mentalno zdravlje djece tokom pandemije koronavirus.


Projekat provode Centar za psihološku podršku Sensus i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, a podržan je od strane Balkan Trust for Democracy, projekat German Mashall fund-a Sjedinjenih Američkih država i USAID-a.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page