top of page
  • Writer's pictureCentar za psihološku podršku Sensus

Projekat "Unaprijeđenje psihosocijalne podrške za LGBTQI zajednicu u Mostaru i Banja luci"

Uskoro se navršava godina dana od kako smo krenuli sa implementacijom projekta „Unaprijeđenje psihosocijalne podrške za LGBTQI zajednicu u Mostaru i Banja luci“. Sve aktivnosti projekta se realizuju u partnerstvu s LIR CD, dok je projekat finansijski podržan od strane USAID-a Američke agencije za međunarodni razvoj kroz program USAID INSPIRE.


U nastavku ćemo ukratko da vam predstavimo neke od aktivnosti na kojima smo radili u prvoj godini realizacije projekta, a u isto vrijeme da predstavimo i najavimo aktivnosti na kojima ćemo raditi u drugoj godini realizacije projekta.


  • Održano 16 radnih sastanaka sa predstavnicima institucija i organizacija civilnog društva potencionalnim pružaocima usluga psihosocijalne podrške LGBTQI osobama;

  • 20 radionica u okviru stručne prakse za studente Psihologije Univerziteta „Džemal Bijedić“;

  • Ukupno 53 osobe prisustvovale su na dva modula edukacije za stručnjake za mentalno zdravlje u Mostaru i Banja luci, na temu: „Rod, identitet i seksualnost: integrativni rodno inkluzivni i antidiskriminatorni pristup u savjetovanju i psihoterapiji“;

  • Aktivnosti prve javne kampanje gdje je objavljen niz objava na društvenim mrežama vezanih za prava i položaj LGBTQI osoba;

  • Objavljen je video koji ima za cilj da opću populaciju upozna s položajem LGBTQI osoba u društvu i važnosti antidiskriminatorne prakse;

  • Objavljena su 2 članka vezana za zaštitu mentalnog zdravlja LGBTQI osoba.


Osim projektnih aktivnosti paralelno smo sa KULT POP radili na procesu jačanja organizacijskih procesa gdje smo dobili indeks 5. Što nam je poslužilo kao dodatna motivacija za rad na pozitivnim promjenama unutar naše organizacije.


Druga godina projekta sa sobom donosi besplatno psihološko savjetovanje za LGBTQI osobe u Mostaru i Banja luci. Gdje je planirano održavanje najmanje 30 grupnih sesija podrške za najmanje 10 osoba i najmanje 60 individualnih savjetovanja za najmanje 20 osoba. Uskoro će biti dostupno više detalja o savjetovanju kao i o samom načinu prijave za savjetovanje. Između ostalih nadolazećih aktivnosti rad na javnog kampanji će biti nastavljen, objava članaka i novih videa.


Želimo da se zahvalimo svim partnerima koji su doprinjeli da uspješno realizujemo prvu godinu projekta, ali radujemo se i novih zajedničkim poduhvatima i aktivnostima koje nam donosi nastavak realizacije projekta.
64 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page