top of page
  • Writer's pictureCentar za psihološku podršku Sensus

Radionice ,,Digitalna i informatička pismenost za vrijeme COVID-19''

U okviru akcije ,,Prva psihološka pomoć kao odgovor na COVID-19'', 06.04. i 10.04.2021. za zaposlenice Centra za psihološku podršku Sensus i njihove partnere održane su online radionice na temu ,,Digitalna i infromatička pismenost za vrijeme COVID-19'', u ukupnom trajanju od 6 sati.

Kroz navedene radionice učesnici/e su usvojili potrebna znanja o adekvatnoj i efikasnoj upotrebi internetskih usluga, zaštite i sigurnosti na internetu, te znanja o upotrebi digitalnih alata (ZOOM, Teams, Loom, GoogleDrive, Dropbox, My Scans, Jamboard ..) potrebnih za potrebe rada sa korisnicima i klijentima koji i jesu krajnji i najvažniji korisnici.

Ovaj projekat finansira Europska unija, u okviru mreže Iris.

https://www.facebook.com/irissnetwork https://twitter.com/IRISsNetwork
27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page