top of page
  • Writer's pictureCentar za psihološku podršku Sensus

Trening- Mogućnosti primjene ciljeva održivog razvoja u radu s mladima tokom pandemije koronavirusa

U organizaciji Centra za psihološku podršku Sensus i Grada Mostara održan je trening pod nazivom „Mogućnosti primjene ciljeva održivog razvoja u radu s mladim ljudima tokom pandemije koronavirusa“.

Glavna tema je bio Cilj 13 održivog razvoja (zaštita životne okoline) tokom pandemije koronavirusa u radu s mladim, s naglaskom na mogućnosti primjene u sektoru obrazovanja.

Trening je održan 8. i 9.12.2020. putem zoom platforme a prisustvovali/e su predstavnici/e institucija, lokalnih nivoa vlasti, obrazovnih institucija i nevladinog sektora. Ova aktivnost je nastavak projekta „Walk the global walk“ koji ima za cilj osnaživanje mladih ljudi u kreiranju okruženja i uslova za ispunjavanje ciljeva održivog razvoja.

Projekat se provodi u 12 zemalja sa 20 partnera u periodu 2018.-2021. godina, a koordinator nacionalnih aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu je Grad Mostar.

68 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page