top of page
Istraživanja sensus

Istraživanja

Usluge istraživanja

​Najvrednija roba u današnjem svijetu jeste informacija a najpouzdanije i najtačnije informacije možemo dobiti putem istraživanja.
U našem Centru za psihološku podršku nudimo različite usluge istraživanja koje između ostalog uključuju:​
  • istraživanje stavova zaposlenih
  • saradnja među odjelima
  • ocjena treninga
  • profesionalna orijentacija
  • motivisanje za zadatke
Interna istraživanja:

  • istraživanje stavova i potreba kupaca

  • tržišna pozicija brenda

  • navike kupaca

  • zadovoljstvo uslugom

Eksterna istraživanja:

bottom of page