top of page

Psihoterapija

U našem Centru možete dobiti usluge psihoterapije iz slijedećih psihoterapijskih pravaca: Transakciona analiza, Geštalt psihoterapija i Sistemska porodična terapija.

Maida Bešo_edited.jpg

Maida Bešo

Psihoterapeutkinja transakcione analize;
EMDR psihoterapeutkinja

Arnela Memić.jpg

Arnela Memić

Sistemska porodična psihoterapeutkinja

_DSC1697.jpg

Medina Kljako

Geštalt psihoterapeutkinja

Amra Trebović.jpg

Amra Trebović

Geštalt psihoterapeutkinja

hand-drawn-doodle-simplify-icon-symbol-vector-28629707_edited_edited_edited.png

Riječ psihoterapija dolazi od starogrčke riječi psyche koja znači dah, duh ili duša, te therapeia ili therapeuein, njegovati ili liječiti. Primjena je prvi put zabilježena oko 1890. godine. Psihoterapija se može sagledati kao interpersonalni poziv koji (često educirani i ovlašteni) psihoterapeuti pružaju psihološku pomoć u svrhu pomoći klijentima da postignu svoj puni potencijal ili da se bolje nose sa životnim problemima.
Psihoterapija može biti kratkoročna ili dugoročna (od nekoliko sedmica, mjeseci do nekoliko godina) ovisno o problemu klijenta i pristupu psihoterapeuta.

bottom of page