top of page

Maida Bešo

Lični profil

maida.jpg
  • Diplomirana psihologinja

  • Psihoterapeutkinja transakcione analize

  • EMDR psihoterapija


U psihoterapiji se usmjerava na kreiranje sigurnog, povjerljivog i saradničkog okruženja i time vas usmjerava da uvidite zbog čega se (iznova) nalazite u situacijama zbog kojih ste nezadovoljni svojim ponašanjem, razmišljanjem ili osjećanjem. 

Toplim i empatičkim konfrontiranjem i osnaživanjem vam pomaže da poduzmete prve korake ka korisnim promjenama.
Traumatski događaji i životne krize, napadi panike, problemi emocionalne regulacije, gubici i tugovanje, poslijeporođajna stanja, poteškoće u partnerskim odnosima, neurotski simptomi i strahovi, poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja, te velike životne promjene su neka od stanja kod kojih vam Maida može pomoći kroz psihoterapiju.

Kroz 9 godina prakse, Maida se kvalifikovala za rad s pojedincima i parovima. U radu koristi niz različitih terapijskih tehnika koje pomažu klijentima da razviju dublje razumijevanje sebe i svijeta oko njih, s primarnim fokusom na primjenu principima iz terapijske škole Transakcione analize.

Budi u kontaktu

+387-36-570-222

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page