top of page
  • CPP

Obrazovanje za sve

Cilj projekta: Glavni cilj projekta je pružanje jednakih društvenih, obrazovnih i kulturnih prilika za svu Romsku djecu kroz puno uključivanju u osnovnu školu, uključujući i djecu koja su upisana u školu, djecu koja su izvan školskog sistema i djecu koji su odustala od školovanja, te održavanje i poboljšanje dolazaka u školu i povećavanje uključenosti roditelja Roma u obrazovni proces njihove djece.

Aktivnosti: Projekat se provodi od 2015/16 školske godine a aktivnosti podrazumijevaju: - Osnivanje dva produžena boravka za korisnike/ce projekta u dvije projektne škole; - Osiguravanje dopunske nastave za poboljšanje školskog uspjeha za korisnike/ce projekta; - Održavanje sedmičnih radionica za razvoj socio-emocionalnih kompetencija; - Osiguravanje školskih udžbenika, pribora, dnevnih obroka i prevoza za korisnike/ce projekta; - Organizovanje treninga za unapređenje kompetencija nastavnog osoblja za inkluzivno obrazovanje; - Rad sa roditeljima korisnika/ca projekta.

Kroz implementaciju ovih sveoubuhvatnih aktivnosti nastoji se učenicima/ama Romske populacije obezbijediti kontinuirana podrška i adekvatni uslovi za potpuno uključivanje u osnovnoškolsko obrazovanje. Rezultati: • Opremljena i funkcionalna dva produžena boravka u dvije osnovne škole. • 109 učenika/ca romske populacije redovno pohađa osnovnu školu, uz aktivno učešće u nastavnom procesu; • 15 učenika/ca iz socijalno ugroženih porodica dobilo neophodnu podršku za aktivno učešće u nastavnom procesu; • 150 učenika/ca opremljeno sa školskim udžbenicima i priborom; • Preko 50 roditelja učenika/ca romske populacije aktivno uključeno u obrazovanje svoje djece.

Partneri: Grad Mostar, O.Š.Bijelo Polje – Potoci, J.U. Osnovna škola “Mustafa Ejubović–Šejh Jujo”

Donatori: Roma education fund, Grad Mostar

54 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page