top of page
  • CPP

Prevencija rodno zasnovanog nasilja

Cilj projekta: „Doprinijeti smanjenju kriminaliteta, s naglaskom na rodno zasnovano nasilje na području Grada Mostara kroz rad na osnaživanju mladih ljudi i policijskih službenika/ca za prepoznavanje i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja“.

Aktivnosti: U svrhu ostvarivanja projektnog cilja organizovane su obuke za predstavnike/ce 20 srednjih škola s područja Mostara putem kojih su isti obučeni da djeluju kao vršnjački edukatori/ce, te u skladu s tim stečeno znanje prenosili svojim vršnjacima/kinjama. Također, dio ciljne grupe činili su policijski službenici/ce koji su prošli kroz Trening „Inicijalni kontakt sa žrtvom i nasilnikom: Uloga policijskih službenika u začaranom krugu porodičnog nasilja“.

Rezultati: Kroz projektne aktivnosti ostvareno je sljedeće: • 17 vršnjačkih edukatora/ica kompetentnije i više motivisano za rad sa vršnjacima kroz učešće u programu vršnjačke edukacije; • 175 srednjoškolaca/ki informisano o rodno zasnovanom nasilju i mehanizmima za borbu protiv nasilja kroz učešće u dodatnih 10 radionica vršnjačkih edukatora/ica za Vijeća učenika škole u minimalno 10 srednjih škola. • 15 policijskih službenika Policijske uprave Mostar poboljšalo svoje kompetencije za rad sa žrtvama i počiniocima nasilja kroz učestvovanje na trening „Inicijalni kontakt sa žrtvom i nasilnikom: Uloga policijskih službenika u začaranom krugu porodičnog nasilja.

Donatori: Visoko sudsko tužilačko vijeće u BiH

40 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page