top of page
  • CPP

Razvoj omladinskog volonterizma u Mostaru

Cilj projekta:

Cilj projekta "Razvoj omladinskog volonterizma" bio je promovisanje volonterizma među mladima Mostara, u svrhu jačanja omladinskog aktivizma i nevladinog sektora.

Aktivnosti i rezultati: • Interaktivne radionice o aktivizmu i volonterizmu održane u 15 srednjih škola Mostara; • Održano 15 volonterskih akcija; • Preko 1000 srednjoškolaca/ki učestvovalo u volonterskim akcijama. Donatori: Fondacija Mozaik, Light for the World, Austrijska razvojna agencija, SHL fondacijom u periodu 2013/14 godina.

33 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page