top of page
  • CPP

Stariji brat, starija sestra

Cilj projekta: Projekat ima za cilj socijalno uključivanje i pružanje psihosocijalne podrške vulnerabilnoj djeci kroz volonterski angažman studenata/ica.

Aktivnosti: Projektne aktivnosti namijenjene su djeci osnovnoškolskog uzrasta, između 7-14 godina. Projektom se djeca koja su korisnici/ce projekta uvezuju sa „starijom sestrom“ ili „starijim bratom“, odnosno volonterom/kom koji se na sedmičnom nivou druže sa djecom, te na taj način djetetu osiguravaju povjerljiv, siguran i podržavajući odnos sa odraslim modelom. Rezultati: • 13 studenata/ica preuzelo ulogu „starijeg brata/sestre“; • 13 porodica pod rizikom, odnosno djece iz porodica pod rizikom, koristilo usluge projekta. Partneri: SOS –porodični centar Mostar

Donatori: Fondacija NARKO-NE

50 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page