top of page
  • CPP

Trening “Razumijevanje mentalnog zdravlja“

26.10.2016.godine članice naše organizacije su u prostorijama Grada Mostara održale trening za Vijeće učenika srednjih škola pod nazivom ,,Razumijevanje mentalnog zdravlja''. U prosjeku 1 od 4 osobe tijekom života suočiti će se s psihičkim smetnjama, a 1 od 5 će imati poteškoće koje se mogu dijagnosticirati kao psihički poremećaj ili bolest (Davison i Neale, 1998). Psihičke bolesti se najčešće prvi put pojavljuju do 22. godine života (Hunt i Eisenberg, 2010), te su stoga učenici u srednjim školama posebno ranjiva skupina. Osim biološkog i psihološkog sazrijevanja, srednjoškolci se s ulaskom u adolescenciju suočavaju s nizom novih životnih izazova koji mogu biti doživljeni kao izrazito stresni. To uključuje građenja odnosa s vršnjacima, započinjanja partnerskih odnosa, sticanja praktičnih vještina te sticanja novih složenih kognitivnih i metakognitivnih vještina vezanih uz svladavanje akademskih obaveza. Sve ovo može biti okidač za pojavu psihičkih tegoba,upotrebe psihoaktivnih supstanci i nepovoljno se odraziti na socijalne odnose.

U BiH i dalje su prisutni stavovi koji na simptome psihopatologije gledaju kao prijeteće i neugodne, i ovi stavovi često stvaraju okruženje stigme i diskriminacije prema osobama s problemima mentalnog zdravlja. S obzirom da su srednjoškolci posebno podložna skupina za razvoj psihičkih poteškoća o čemu govori sve veći broj incidenata u srednjim školama potrebno je što prije aktivnije djelovati na rušenje postojećih predrasuda i stereotipa o mentalnom zdravlju kako bi mladi ljudi mogli dobiti potrebnu pomoć i podršku. U skladu s tim prvi dio treninga odnosio se na upoznavanje članova Vijeća, predstavnika svih srednjih škola, stavljanje naglaska na važnost timskog rada i načine team buildinga. Drugi dio treniga se odnosio na prezentovanje teme ,, Razumjevanje mentalnog zdravlja'', važnosti očuvanja mentalnog zdravlja, znanje o mentalnim smetnjama i poteškoćama, načinima tretiranja, kao i načinima pružanja prve psihološke pomoći.

13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page