top of page
  • CPP

Dobitnici EU nagrade za integraciju Roma u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj

Centar za psihološku podršku "Sensus" dobitnik je Second EU Roma Integration Award for the Western Balkans and Turkey, nagrade čiji je cilj ukazati na politički značaj integracije Roma u evropske procese proširenja, unaprijediti ulogu civilnog društva i ukaže na odlučnost i posvećenost Evropske Unije procesu socijalne inkluzije.

Nagrada je dodijeljena na zvaničnoj ceremoniji u Briselu za projekat "Obrazovanje za sve", finansiran od strane Roma Education Fund-a, a implementiranog u saradnji sa Gradom Mostarom, Udruženjem Roma "Neretva", OŠ "Bijelo Polje" i OŠ "Mustafa Ejubović - Šejh Jujo".

297 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page