top of page
  • CPP

Umjetnost kao medij za prevenciju rodno zasnovanog nasilja


Centar za psihološku podršku „Sensus“ uz podršku Fondacije CURE, a u sklopu projekta „Kako zaustaviti rodno zasnovano nasilje?“ koji je podržan od strane Američke ambasade u Sarajevu, organizuje izložbu „Umjetnost kao medij za prevenciju rodno zasnovanog nasilja“. Cilj izložbe je predstaviti mlade umjetnice koje svoje radove temelje na propitivanju rodne ravnopravnosti, položaja žene u BiH društvu, kao i borbi protiv patrijarhata. Radovi usmjereni na pojedince i pojedinke BiH društva, propituju rodno zasnovano nasilje s posebnim fokusom na nasilje nad ženama i djevojkama kroz različite medije kao što su likovna djela, fotografije, video instalacije i slično. Izložba se održava u prostorijama Muzičkog Centra Pavarotti u ponedjeljak 17.4.2017. s početkom u 19h.

24 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page