top of page
  • Writer's pictureCentar za Psihološku podršku Mostar

Radionica "Kako zaustaviti rodno zasovano nasilje" u Konjicu

Centar za psihološku podršku „Sensus“ uz podršku Fondacije CURE, a u sklopu projekta „Kako zaustaviti rodno zasnovano nasilje?“ koji je podržan od strane Američke ambasade u Sarajevu, je 30.5.2017. godine organizovao je radionicu "Kako zaustaviti rodno zasnovano nasilje" u Konjicu.


Učesnice su bile 23 učenice JU "Srednja škola" Konjic. Cilj radionice bio je podići svijest o pitanjima roda i rodno zasnovanom nasilju, te osnaživanje mladih žena za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, s posebnim naglaskom na nasilje u školskom okruženju. Kroz radionicu učesnice su:


- upoznate sa konceptom, pojmovima, uzrocima i posljedicama rodno zasnovanog nasilja; - osvijestile vlastite rodne uloge i njihov odnos sa društvom u kojem žive;

- predstavile ideje i akcije za djelovanje u zajednici.


Pored radionice, predstavljena je i izložba koja ima za cilj predstaviti mlade umjetnice koje svoje radove temelje na propitivanju rodne ravnopravnosti, položaja žene u BiH društvu, kao i borbi protiv patrijarhata. Radovi usmjereni na pojedince i pojedinke BiH društva, propituju rodno zasnovano nasilje s posebnim fokusom na nasilje nad ženama i djevojkama kroz različite medije kao što su likovna djela, fotografije, video instalacije i slično.28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page