top of page
  • CPP

Nastavak edukacija na temu"Depresija i mehanizmi u radu s depresivnom djecom i adolescentima&qu

U saradnji sa SOS - Porodičnim centrom Mostar održana je druga po redu edukacija na temu "Depresija i mehanizmi u radu s depresivnom djecom i adolescentima. Edukacija je održana 7.6.2016.god. u prostorijama Porodičnog centra a edukaciji su prisustvovali pedagozi osnovnih škola s područja Mostara, kao i predstavnici nevladinih organizacija i Centra za socijalni rad Mostar.


Kroz edukaciju su obrađene sljedeće teme:


- Šta je depresija i ko je najvulnerabilniji?

-Tipovi depresije

-Dijagnostika

-Tretman depresije i terapijske intervencije


Učesnici su upoznati s mogućim tretmanom depresije kod djece i adolescenata i predstavljene su im osnovne terapijske intervencije koje mogu koristiti u svom radu.
78 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page