top of page
  • CPP

Komunikacija s roditeljima i djecom

Trening "Komunikacija s roditeljima i djecom" koji se implementira u saradnji s Gradom Mostarom, a u okviru projekta "Obrazovanje za sve" održan je u osnovnim školama "Mustafa Ejubović-Šejh Jujo" i " Bijelo Polje". Edukaciji je prisustvovalo više od 30 nastavnika i stručnih saradnika koji žele da unaprijede svoje kompetencije za rad s učenicima, da stvaraju pozitivnu klimu u svojim razredima i da postignu dobru saradnju sa roditeljima koji su neizostavan dio odgojno-obrazovnog procesa.

Baziran je na istraživanjima koja ukazuju da učenici/ce postižu bolje rezultate u obrazovanju, te uspješnije usvajaju socio-emocionalne vještine, ukoliko postoji dobra saradnja i komunikacija između nastavnog osoblja i roditelja (Henderson i Berla, 1994; Ballen i Moris, 1994; Epstein, 1995).

Trening je bio baziran na sljedećim temama:

- Analiza situacije: partnerstvo između roditelja/zajednice i škole;

- Komunikacija: ključ za uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni proces;

- Nastavno osoblje: postojeći resursi i prilike.

75 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page