top of page
  • Writer's pictureCentar za Psihološku podršku Mostar

Obuka ,,Kroz tri koraka do posla''

U okviru projekta „Predstavi se/ zaposli se“ koji realizuje Udruga „Moj Grad“ Mostar, djelatnice Centra za psihološku podršku su održale dvije obuke na teme ,,Pisanje CV-a'' i ,,Kako se uspješno pripremiti za intervju.

Udruga ,,Moj grad'' je neprofitno, nestranačko, slobodno i volontersko udruženje mladih ljudi koji za cilj imaju organizovanje raznih kulturnih, ekoloških i zabavnih manifestacija kao i unaprijeđenje društvenog položaja mladih ljudi u gradu Mostaru.

Cilj projekta je olakšati postupak i edukovati kandidate prilikom postupka zapošljavanja. Projekt je osmišljen tako da se kroz edukativne i stručne radionice polaznici pripreme na apliciranje za posao, da im se podigne razina samouvjerenja samim time i komunikacijske sposobnosti.


Kroz navedene edukativne radionice održane 28.11. i 5.12.2017., učesnici su upoznati sa glavnim formama pisanja cv-ija, osnovim elementima koje dobro napisan cv sadrži, važnosti posvećivanja pažnje vizuelnom izgleda cv-ija i malim trikovima koje možete koristiti da učinite vaš cv zanimljivijim i drugačijim od ostalih. Učesnicima je predstavljen europass, praktični dio o pisanju CV-a uz pomoć trenerice.

kroz obuku održanu 5.12. učesnici su upoznati s terminom Poslovnog ili selekcijskog intervjua, na koji način se pripremiti za intervju, kako izgledati za vrijeme intervjua, šta je sve potrebno ponijeti, te kako se ponašati na intervjuu.

Posebna pažnja je posvećena neverbalnoj komunikaciji tokom intervjua.

Najzanimljiviji dio za studente usmjeren je na pitanja koja 90% poslodavaca postavlja kandidatima koji su pozvani na poslovni intervju. Nakon prezentovanja pitanja i mogućih načina odgovora, svi učesnici su imali priliku da kroz simuliranje intervjua sa trenericom i opservatorom pokušaju predstaviti sebe u najboljem izdanju prateći savjete koji su predstavljeni tokom prezentiranja.

Pojedinim učesnicima je upravo navedena simulacija pomogla da osjete kako je biti ,,u koži'' intervjuisanog kandidata, te koliko je dobra priprema potrebna za uspješan intervju.

32 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page