top of page
  • Writer's pictureCentar za Psihološku podršku Mostar

Trening za pedagoge ,,Kreativna pedagogija''

U periodu od 4. do 5.12.2017. održan je trening „Kreativna pedagogija: Podrška i izražavanje kroz kreativnost“ kojeg je Centar za psihološku podršku „Sensus“ održao za Mrežu pedagoga srednjih škola u okviru projekta „Jačanje društvenog odgovora u pristupu u radu s djecom žrtvama zlostavljanja, zanemarivanja i izrabljivanja“ kojeg podržava Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Kroz trening, kojeg je vodila naša djelatnica Majda Šehić, obrađene su sljedeće teme: • Psihologija kreativnosti: Kreativnost kao alat za lični napredak; • Kreativni pristupi u radu sa adolescentima: koji su i kako se koriste; • Crtež kao sredstvo izražavanja i povezivanja; • Kreativnost u individualnom i grupnom radu

28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page