top of page
  • Writer's pictureCentar za Psihološku podršku Mostar

Projekt ,,Stariji brat, starija sestra''

7.12.2017. su završene obuke za volontere u svrhu uspješnog, kreativnog, zabavnog i edukativnog rada sa djecom. 28 mladih studenata polako kreće sa ulogom ,,Starijeg brata ili starije setre'' s ciljem pružanja podrške djeci i razvijanja kvalitetnog brižnog i podržavajućeg odnosa.

Projekt ,,Stariji brat, starija sestra'' implementira ukupno 12 organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine.

SOS Porodični centar Mostar i Centar za psihološku podršku ,,Sensus'' i ove godine entuzijastično kreću u priču ,,Stariji brat, starija sestra''.

68 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page