top of page
  • CPP

Mehanizmi prevencije zlostavljanja i zanemarivanja djece

Zlostavljanje i zanemarivanje djece ozbiljni su problemi koji mogu imati trajno negativne posljedice na djecu. Glavni cilj u prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja djece je – spriječit pojavu bilo kakvog nasilja a to je moguće postići kroz izgradnju sigurnih, stabilnih i njegujućih odnosa za svu djecu i njihove porodice.

Strategije za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece:

  • Mijenjanje socijalnih normi i pružanje podrške roditeljima kroz programe pozitivnog roditeljstva

  • Kvalitetni programi predškolskog, osnovnoškoskog i srednjoškolskog obrazovanja usmjereni na razvoj socio-emocionalnih kompetencija kod djece i mladih

  • Intervencije usmjerene na smanjenje posljedica nasilja i spriječavanje budućih rizičnih ponašanja

Pristupi u prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja djece:

  • Organizovanje javnih i edukativnih kampanja

  • Uključivanje roditelja u predškolsko obrazovanje njihove djece

  • Poboljšana primarna skrb

  • Programi obuke za jačanje kompetencija roditelja

  • Tretmani usmjereni na smanjenja posljedica zlostavljanja i zanemarivanja, s naglaskom na psihološku podršku

  • Edukacije usmjerene na spriječavanje problema u ponašanju djece i smanjenja mogućnosti uključivanja u nasilna i delikventna ponašanja.

Projekat „Jačanje društvenog odgovora u pristupu u radu s djecom žrtvama zlostavljanja, zanemarivanja i izrabljivanja“ provodi se pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

37 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page