top of page
  • Writer's pictureCentar za Psihološku podršku Mostar

Trening ,,Temelji aktivizma i volonterizma''

5 i 7.3.2018. zaposlenice Centra za psihološku podršku „Sensus“ su u okviru projekta „Politika po mjeri mladih“ finansiranog od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta održale trening na temu „Temelji aktivizma i volonterizma“

Kroz trening značajan broj mladih ljudi od 16-25 godina je imalo priliku steći osnovne vještine potrebne za kreiranje učinkovitih kampanja i akcija, osnove i značajnost volonterskog angažmana za pojedinca i društvo, istražiti historijski i društveni kontekst mladih u politici,kao i potrebne alate koje će koristiti u svom radu.

Za sve učesnike su osigurani i certifikati za aktivno učešću na navedenom treningu.

46 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page