top of page
  • Writer's pictureCentar za Psihološku podršku Mostar

Pozitivno roditeljstvo

Roditelji dijete uče da govori, da razgovara, te potom i uspostavlja odnose sa drugim ljudima.

Komunikacija koju roditelj uspostavlja s njim iz dana u dan je najvažniji dio socijalizacije djeteta. Ako zdravo komuniciramo, pripremamo ga za samostalan život u društvu drugih ljudi. No, svi roditelji, u svojoj želji da daju najviše i najbolje od sebe, prave greške, što je sasvim ljudski.

Ljudi se ne rađaju kao dobri roditelji. Dobrim roditeljem se postaje. I što je najvažnije, svako može biti dobar roditelj, jer svi u sebi nose potencijal za dobrog roditelja. Samo je potrebno doći u kontakt s njim – otkriti ga, probuditi i početi slušati.

Za to je potrebno imati pozitivan odnos prema roditeljstvu i svojoj ulozi roditelja, biti spremni da učimo, i ne zaboraviti da ne budemo prestrogi prema sebi, jer i dobri roditelji griješe.

Ljubav koju djeci iskazujemo, ona ugrađuju u vlastitu sliku o sebi, tako da na osnovu roditeljske ljubavi dijete zaključuju kakav je on u stvari – neko ko može osvojiti čitav svijet ako treba ili neko ko ne zaslužuje ljubav.

Ljubav koju dijete dobija od svojih roditelja, i koju im uzvraća omogućiće im da kasnije u životu stvara dobre odnose s drugim ljudima. Psihološka teorija transakcione analize ističe da to kakav je neko bio u djetinjstvu veoma često ostaje u odrasloj dio kao dio ličnosti, odnosno kao unutrašnje dijete koje je aktivno čitavog života bez obzira na starosnu dob.

Ako želite preispitati svoj odnos prema djetetu, svojoj ulozi roditelja ili pak prema sebi kad se bili dijete, psihoterapija može biti korisna za to.

Možete naučiti o zdravoj komunikaciji s djetetom, koje će zbog takve komunikacije biti zadovoljno, srećno, zadovoljno sobom i spremno da uspostavlja zdrave odnose s drugima.

U najboljem slučaju naš zadatak je da budemo tu za svoju djecu, da im pružamo podršku I prihvatamo ih onakvim baš kakvi jesu. Da ih poštujemo I naučimo da poštuju sebe, druge ljude I okolinu, da ih uvedemo u život I naučimo ih kako da žive među drugima. Sopstvenim primjerom da im pokažemo kako da grade odnose s drugim ljudima.

10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page