top of page
  • Writer's pictureCentar za Psihološku podršku Mostar

Obrazovanje za sve

Sa ciljem uključivanja – inkluzije i što bolje socijalizacije romske djece u obavezno osnovno školovanje, Grad Mostar i Centar za psihološku podršku Sensus već 4 godine uspješno realizuju projekat „Obrazovanje za sve“.

Projekat je prepoznat i od strane Europske komisije i u 2017.godini nagrađen sa Europskom nagradom za integraciju Roma u evropske procese proširenja, s ciljem unapređenja uloge civilnog društva i ukazivanja na odlučnost i posvećenost Evropske Unije procesu socijalne inkluzije - EU Roma Integration Award for the Western Balkans and Turkey.

Korisnici projekta su djeca i roditelji iz naselja Karašebeš, Bišće Polje kao i drugih naselja u kojima žive Romi, Salakovac i Bijelo Polje.

Kroz projekat su postignute značajne promjene u osnovnom obrazovanju Romskih učenika i nivou svijesti kod roditelja o važnosti osnovnoškolskog obrazovanja.

Postignuti rezultati:

  • 100% djece iz naselja obuhvaćenih projektom pohađa osnovnu školu

  • Broj romskih učenika koji su korisnici projekta a koji su napustili osnovnu školu iznosi 0 u prethodne dvije školske godine (2016/17 i 2017/18)

  • Povećan školski uspjeh učenika u projektnim osnovnim školama za 12,5% u odnosu na prethodnu školsku godinu

  • 50% učenika koji pohađaju Produženi boravak u projektnim školama povećali prosječnu školsku ocjenu u odnosu na prethodnu školsku godinu

  • Prihvaćenost romskih učenika u razredima iznosi 81,25% na početku 2018/19 šk. god. u odnosu na 61,3% koliko je iznosila na početku 2017/18 šk. godine

  • 100% roditelja učenika romske nacionalnosti uključeni u školski život svoje djece

  • U prve tri godine implementacije projekta povećan broj učenika koji su nakon završenog osnovnog obrazovanja upisali srednju školu za 50%. Taj broj je iznosio 100% u prethodnoj školskoj godini.

  • Svim korisnicima projekta tokom prethodne 4. godine projekta dodijeljeni besplatni udžbenici i školski pribor

  • Osiguran besplatan prevoz za sve korisnike Produženog boravka kroz sve 4 godine projektne implementacije

Projekat je financiran od strane Roma education fund-a uz sufinansiranje od strane Grada Mostara.

Partneri na ovom projektu su: Udruženje Roma Neretva, Osnovna škola Bijelo Polje, Osnovna škola Mustafa Ejubović-Šejh Jujo, Dječiji vrtići „Ciciban“ Mostar.

Recent Posts

See All
bottom of page