top of page
  • CPP

Mala matura bez alkohola

Maloljetnička konzumacija alkohola postala je društveno prihvatljiva.U Mostaru 10.9% maloljetnika ističu da je bilo alkohola na maloj maturi. 15%ispitanika navodi da su pili alkohol, a 22% navode da su njihovi vršnjaci pili alkohol na maloj maturi (Grad Mostar,2018).

S ciljem zaštite maloljetnika od alkohola, a uz promociju pozitivnih socijalnih normi Centar za psihološku podršku Sensus implementira projekat pod nazivom "Mala matura bez alkohola". Projekat okuplja različite sektore nadležne za zaštitu djece od alkohola i predlaže održivu Inicijativu na osnovu koje će nadležno Ministarstvo donijeti Odluku o zabrani konzumacije alkohola za vrijeme malih matura.

Intervencije su usmjerene na uspostavljanje bolje kontrole nad maloljetničkom konzumacijom alkohola kroz:

- zajedničku inicijativu projektnog tima, nadležnih inspekcija, direktora osnovnih škola, roditelja i resornog ministarstva o zabrani održavanja male mature u objektima u kojima se konzumira alkohol.

- medijsku kampanju namjenjenu informisanju zajednice o štetnostima iste i pozivanje na odgovornost roditelja i nadležnih institucija u vezi zaštite maloljetnika od alkohola.

Projekat „Mala matura bez alkohola“, se implementira u okviru Projekta "Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH", finansiranog od strane Federalnog ministarstva zdravstva BiH, a uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju i Svjetske banke.

50 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page