top of page

Prezentacijske vještine

Kome je namijenjen trening?

Trening za razvoj prezentacijskih vještina je namijenjena zaposlenicima/ama ali i svima onima koji se u poslu susreću s potrebom prezentiranja ideja, proizvoda, usluga, projekata, izvještaja i dr. pred većim grupama slušatelja.

Koje su koristi za polaznike?

Polaznici/ce usvajaju korake pripreme od početnog oblikovanja do izvedbe prezentacije, osvještavaju svoju neverbalnu komunikaciju i razvijaju sigurnost u prezentiranju. Dodatno, osvještavaju kako njihove misli, osjećaji i ponašanja utječu na publiku. Uče motivisati publiku, održati pažnju na nju tokom cijele prezentacije i ostvariti interakciju s publikom. Treniraju primjereno reagovati na neugodna pitanja i komentare. Polaznici/ce se usavršavaju u prezentaciji proizvoda ili usluge.

PRIJAVA:
Prijaviti se možete putem e-mail adrese: cpp.mostar@gmail.com

Grupa se formira nakon dovoljnog broja prijavljenih učesnika.
O vremenu i mjestu održavanja edukacije bit ćete obavješteni putem e-maila.

bottom of page