top of page

Tajne uspješne komunikacije

Kome je namijenjen?

Trening za razvoj saradničkog pristupa u rješavanju sukoba je neophodan svima koji u svom poslu komuniciraju bilo s klijentima/cama, bilo s kolegama/icama. Posebice je namijenjen svom prodajnom osoblju koje u svom poslu obavlja prodaju u ličnom kontaktu (face to face), te svim zaposlenicima/ama koji usko sarađuju s kolegama/icama, a posebno onima koji svoj posao obavljaju kao članovi tima, zaposlenicima/ama.

Koje su koristi za polaznike?

Polaznici/ce osvještavaju kontekstualne, ponašajne i komunikacijske uzroke sukoba, uče prepoznati stilove reagovanja u sukobima, te razvijaju orijentaciju na saradnju, rješenja i djelotvorno upravljanje sukobima kroz trening komunikacijskih situacija. Polaznici razvijaju tehnike kako „izaći na kraj sa teškim ljudima“, odnosno kako uspostaviti kvalitetnu komunikaciju sa zahtjevnim sagovornicima/ama i klijentima/cama. Ključna korist je prepoznavanje kako konflikt pretvoriti u motivator i pokretač razvoja.

PRIJAVA:

Prijaviti se možete putem e-mail adrese: cpp.mostar@gmail.com 

Grupa se formira nakon dovoljnog broja prijavljenih učesnika. O vremenu i mjestu održavanja edukacije bit ćete obavješteni putem e-maila.

bottom of page