top of page

Tehnike za motivaciju u učenju

Kome je namijenjen?

Trening je namijenjen onima koji učenje žele učiniti zanimljivijim,  pronaći vlastiti stil učenja, usvojiti nove i korisne tehnike učenja, naučiti kako se motivisati za učenje, upoznati se s mnemotehnikama i brojnim drugim vještinama  potrebnim za produktivno učenje.

Koje su koristi za polaznike?

Polaznici/ce će imati priliku identifikovati vlastiti stil učenja, te u skladu sa istim uvojiti nove i korisne tehnike učenja. Također, polaznici/ce će naučiti kako se motivisati za učenje, uz usvajanje vještina potrebnih za produktivno i efikasno učenje.

PRIJAVA:

Prijaviti se možete putem e-mail adrese: cpp.mostar@gmail.com 

Grupa se formira nakon dovoljnog broja prijavljenih učesnika. O vremenu i mjestu održavanja edukacije bit ćete obavješteni putem e-maila.

bottom of page