top of page

Time i stress management

Kome je namijenjeno?

Zaposlenicima/ama i menadžerima/cama koji su pod rizikom od profesionalnog sagorijevanja (burn out) zbog neadekvatnog reagovanja na stresne situacije; Zaspolenicima/ama i menadžerima/cama koji su često pod vremenskim pritiskom za ispunjavanje radnih zadataka.

Koje su koristi za polaznike?

Polaznici/ce će prepoznati uzroke i izvore stresa, savladati metode i tehnike umanjivanja stresa, saznati više o utjecaju stresa na zdravlje zaspolenika/ca, naučiti kako se psihološki pripremiti za stresnu situaciju; samoprocijeniti nivo stresa, savladati tehnike za suočavanje sa stresom, ovladati tehnikama kvalitetnog upravljanja vremenom, naučiti kako delegirati prioritete,  savladati tehnike samomotivacije, te prepoznati „kradljivce energije“ na poslu.

PRIJAVA:

Prijaviti se možete putem e-mail adrese: cpp.mostar@gmail.com 

Grupa se formira nakon dovoljnog broja prijavljenih učesnika. O vremenu i mjestu održavanja edukacije bit ćete obavješteni putem e-maila.

bottom of page