top of page
  • Writer's pictureCentar za psihološku podršku Sensus

LGBTQI i mentalno zdravlje

Studija o LGBTQI zdravlju ukazuje kako je posebno zanimljivo vidjeti kako se različite generacijske grupe odraslih seksualnih manjina uspoređuju u smislu njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja. Rezultati ukazuju da je najmlađa grupa fizički zdravija u skladu je s općim shvaćanjem da fizičko zdravlje ima tendenciju opadanja kako starimo. Međutim, zabrinjavajuće je to što je i najmlađa grupa imala lošije mentalno zdravlje u odnosu na starije grupe.

Utjecaj problema mentalnog zdravlja ranije u životu na opću dobrobit kako pojedinci stare zaista je zabrinjavajuća. Brige o mentalnom zdravlju mogu imati dugoročne posljedice i mogu zahtijevati stalnu podršku i intervenciju. Važno je baviti se pitanjima mentalnog zdravlja i dati im prioritet u svim fazama života, uključujući mladost i starost.


Za bolje razumijevanje složenosti mentalnog i fizičkog zdravlja osoba iz seksualnih manjina neophodna su dodatna istraživanja i istraživanje različitih faktora.

Ključno je naglasiti da LGBTQI nije mentalna bolest ili poremećaj. Seksualna orijentacija i rodni identitet sastavni su aspekti identiteta osobe i treba ih poštovati i prihvatiti.

Iako je važno naglasiti otpornost i snagu unutar LGBTQI zajednice, takođe je ključno priznati probleme mentalnog zdravlja s kojima se mogu suočiti mnogi pojedinci u ovoj zajednici. Veće stope zabrinutosti za mentalno zdravlje među biseksualnim i transrodnim osobama unutar LGBTQI populacije su zabrinjavajuće i zaslužuju pažnju.

Različiti faktori doprinose povećanju ranjivosti LGBTQI osoba na izazove mentalnog zdravlja. Ovi faktori uključuju društvenu stigmu, diskriminaciju, predrasude, stres kod manjina, nedostatak društvene podrške i izloženost nepovoljnim životnim događajima. Iskustva srama, straha, diskriminacije i traume mogu imati značajan uticaj na mentalno blagostanje pojedinca.Ohrabrujuće je čuti da LGBTQI osobe traže usluge mentalnog zdravlja po većoj stopi u odnosu na svoje heteroseksualne kolege. Pristup podršci i resursima za mentalno zdravlje je od suštinskog značaja za promicanje dobrobiti LGBTQI osoba. Stvaranje inkluzivnog i afirmativnog okruženja, pružanje mreža podrške i nuđenje kulturološki kompetentnih usluga mentalnog zdravlja može pomoći u rješavanju jedinstvenih izazova s kojima se suočavaju LGBTQ+ pojedinci.

Potrebna su kontinuirana istraživanja, podizanje svijesti i zagovaranje kako bi se smanjile razlike u mentalnom zdravlju i promoviralo cjelokupno blagostanje LGBTQI zajednice.


U kontekstu podrške za mentalno zdravlje, na području Mostara, osobe se mogu obratiti sljedećim ustanovama: Centru za mentalno zdravlje pri domu zdravlja Mostar, Centru za mentalno zdravlje Stari grad Mostar, Centru za psihološku podršku Sensus i Youth power.


Članak je nastao zahvaljujući grantu koji je osigurao USAID-a kroz program USAID INSPIRE. Mišljenja izražena u ovome tekstu ne predstavljaju nužno stavove USAID-a ili američke vlade.

230 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page